PARVAZ

CLINIC

 

Naser Torabi (M.D)

- High diploma in 1990.

- National Qazvin University Medical student in 1991.

- Graduated from the Mentioned University in 1998.

- Running private clinical office since 10 years ago.

- MMT physician since 9 months ago.

- Having Master of health and treatment degree in the central health office in Qazvin.

 

Badralsadat  Homayounfar (M.D)

- High diploma in 1987.

- Tehran Azad University Medical student in 1988.

- Graduated from the Mentioned University in 1996.

- Inspector of treatment deputy of Qazvin Medical University since 2003.

- MMT physician since 9 months ago.

- Running private clinical office since 8 years ago.

 
 
 
 

 

آشنايي با مدير و مسئول

>> دكتر ناصر ترابي (مدیر)

متولد 1349 قزوين

فارغ التحصيل  سال 1377 از دانشگاه علوم پزشكي قزوين

راه انداري مطب پزشكي و ترك اعتياد از ده سال قبل و راه اندازي مجدد كلينيك متادون و ترك اعتياد به روش جديد.از خرداد  1387 تا كنون ، دكتر ترابي  با يك دهه فعاليت در زمينه هاي   بهداشتي و درماني اعتياد اكنون مديريت مركز را بعهده  داشته و اميد وار است با همياري پزشكان و مسئو لين امر اعتياد ، مركز را در بالاترين سطح علمي و مبتني بر آموزش نگه دارد.

 >> دكتر بدرالسادات همايونفر (مسئول فني)

فارغ التحصيل  سال 1375 از دانشگاه آزاد تهران و 12 سال فعاليت  بهداشتي و درماني و راه انداري مطب از 7 سال قبل و داير نمودن كلينيك ترك اعتياد همزمان  با دكترترابي از خرداد  1387 . فصل مشترك درمان را با هم و با رويكردي تازه ادامه مي دهندو مسئول فني مركز مي باشند.

 

آشنايي با مركز ترك اعتياد پرواز

 

اين مركز با هدف پيشگيري و درمان اعتياد وبا يكدهه (ده سال )تجربه مسئولين آن و با همكاري پرسنل با تجربه مركز از خرداد 78 شروع به كار نموده  و تا كنون با موفقيت گام به جلو نهاده و بيماران زيادي را تحت درمان قرار داده و با برگزاري منظم كلاس آموزشي جهت بيماران خود ،درمان مبتني برآموزش را بنا نهاده است.اين مركز درخيابان بوعلي قزوين ،روبروي درب جنوبي بيمارستا ن بوعلي و در نقطه مركزي شهر ايجاد شده ،تا  دسترسي بيماران از تمام نقاط شهر و شهرستان هاي تابعه  آسان باشد.

ساعت كاري مركز  فعلا عصر ها از ساعت 4 لغايت 8 بعدازظهر مي باشدو همه روزه بغير تعطيلات رسمي آماده ارائه خدمات مي باشد.اين مركز از يك سوبا مراكز  درماني _آموزشي در ارتباط بوده و آماده ارائه اطلاعات و تبادل نظر بوده و از يك سو آماده پذيرش  پيشنهاد و طرح هاي علمي _آموزشي است.

از ديگر فعاليت ها ي مركز:

 -ارائه مشاوره ها ي تخصصي در ماني _شامل مشاوره هاي خانوادگي _فردي است .

 -ارائه پمفلت هاي آموزشي جهت شركت ها ، ادارات و ارائه معاينات  و آزمايشات مرتبط با اعتياد است.

 

>> از اهداف ديگر مركز پرواز:

دسترسي به مراكز معتبر علمي دنيا و همين طور تبادل اطلاعات علمي با اين مراكز است.از بدوتاسيس نيز با مراكز علمي اروپايي كه در موضوع اعتيادفعال  هستند  در تماس بوده  و از جديدترين شيوه هاي در مان بهره برده است .

با اميد به اينكه در روزگاري نه چندان دور چهره زشت اعتياد بر رخسار جوانان ايران و جهان زوده شود.

 

 

درباره اعتياد

 

>> اعتياد چيست؟

اعتياد عبارتست از وابستگي به مواد و يا عواملي كه تكرار مصرف آنها با كم وكيف مشخص و در زمان معين ضروري است . و معتاد شخصي است كه وابسته رواني جسماني به مواد مخدر و عادت زا ست.

 

>> چرا اعتياد؟

امروزه بشر تقريبا از بند بيماريهاي واگير  رهايي يافته ولي گرفتار بيماريهاي غير واگير و بيماريهاي ديگريست  كه به نوعي مرتبط با نوع زندگي بشر فعلي است .از جمله بيماريهاي قلبي _سرطان حوادث از معظلات امروز دنياست .

دركنار بيماريهاي فوق يكي از اصلي ترين دغدغه هاي انسان فعلي بحث اعتياد وقاچاق مواد مخدرمي باشد كه با توجه به سود سر شار آن برا ي قاچاقچيان  در سراسر دنيا  ،طبيعي است كه امكان برچيدن اين نوع قاچاق كار بسيار دشواري بوده و مي توان گفت يكي از معظلات كشور ها ي مختلف،بحث اعتياد مي باشد.مهم ترين قسمت قضيه ، مربوط به افراد درگير يا مصرف كننده گان مواد مخدر مي باشد كه اصولا جوانان و نسل پوياي  مملكت ايران و كشور هاي ديگر مي باشد و متاسفانه گسترش شبكه قاچاق بين المللي  نشناخته و به همه جا گسترش یافته و جوانان را به ورطه فساد و نابودي مي اندازد و سوداگران مرگ را به ثروت و قدرت مي رساند.

 

>> افراد معتاد:

افرادي هستندكه از خود و يا محيط خود احساس خوشنودي نداشته و حوصله مصاحبت با اطرافيان را نداشته و در دنياي خود اوضاعي نسبتا عالي را متصورند كه با تهيه مواد و مصرف آن روزها را شب كرده و شب ها را به روز مي رسانند  .گويي كاري به دنيا نداشته و ندارند.

از نقطه نظر روانشناسي معتاد فرد معتاد بيماريست كه اعتيادش به نوعي واكنش در برابر محرك هاي بيزوني و درونيا ست.

 

 >> جوانان :

نقطه آسيب اعتياد و كانون آن جوانان مي با شند. زيرا اين دوران ، دوران تضاد ها و كشمكش هاي متعدد است . زيرا در اين دوران جوان احساس مي كند كه در قبال خود و جامعه مسئوليت دارد. و اين مسئله اورا نگران آينده مي كند و به نوعي براي خارج شدن از اين بحران رو به انواع واكنش ها براي فائق آمدن به مشكلات مي آورد.

>> پيشگيري بهترين مقابله :

اصل پيشگيري تعليم و تربيت ،راهنمايي ،مشورت و ارشاد خانواده هاست .آموزش بايد از سطح گسترده از طريق رسانه ها صورت گيرد. و مسئولين امر در اين مورد بحث و تبادل نظر نمايند.

 

>> مواد اعتياد آور:

  انواع  مواد مخدر :

          - ترياک

          - هروئين

          - کراک

          - مورفين

          - کوکائين

حشيش

آرام بخش ها مثل بنزوديازينها

مسکن ها

محرک ها  مثل آمتامين

توهم زاها

الکل قهوه تنباکو

  

>> روش هاي  ترک اعتياد :

سم زاديي

درمان نگهدارنده

روان درماني   شامل فردي و اجتماعي

گروه درماني

خانواده درماني

ورزش

فعاليت هاي علمي تفريحي

 

>> در بحث ترک اعتياد آنچه که بسيار مهم مي باشد درک اين مي باشد که درمان اعتياد مبني بر درمان جسماني رواني بيمار بايد باشد و جنبه هاي مختلف را جهت بيمار بايد مد نظر داشت تا به نتيجه مطلوب رسيد. با اميد به اينکه روزي در تمام وجب به وجب اين مملکت عزيز و تمام دنيا موضوع اعتياد به فراموشي سپرده شود.

 

 

اطلاعات تماس

 

>> آدرس مركز پرواز : قزوين خيابان بوعلي روبروي درب جنوبي بيمارستان جنب كتابفروشي سينا

>> تلفن: 09121820937    _  2229988-0281   _  09372556486

>> پست الكترونيك مركز:

torabi.naser@yahoo.com

dr.torabi@parvazclinic.com

 

 

 
 

 

تصاویر مرکز